Netværksmøde for svejsekoordinator

Kom til netværksmøde for svejsekoordinator. AdVisio Welding har udarbejdet et program, hvor du bliver trænet i, og modtager sparring af en svejseingeniør (IWE) omkring reglerne i DS/EN 1090, EN 14731 og EN 3834.
Programmet består af 4 årlige netværksmøder af 4 – 5 timers varighed, hvor du i fællesskab med 5-10 andre svejsekoordinatorer inden for branchen får skærpet dine egne kvalifikationer.

Der vil under møderne være forskellige temaer, der vil udvælges nøje i forhold til deltagernes behov og interesser.

Temaer til netværksmøder

  • DS / EN1090 afs. 7 omkring svejsning
  • DS / EN 14731omkring svejsekoordinatorens opgaver og ansvarsforhold.
  • DS / EN 9606 Svejsecertifikater – opbygning, dækningsområde – krav.
  • DS / EN 5817 krav til svejsningens kvalitet, herunder beregninger.

Under møderne vil du få mulighed for at stille spørgsmål til svejseingeniøren, og der vil altid være plads til at drøfte konkrete problemstillinger og erfaringsudveksling med de øvrige deltagere. Der vil mellem møderne være mulighed for at sparre med de øvrige deltagere og stille spørgsmål til AdVisio Welding.

Tidsrum:
Da vi er klar over at der er travlhed hos de fleste, vil mødet være placeret om eftermiddagen.

Deltagere:
Netværket henvender sig til svejsekoordinatorer, der i det daglige arbejder med ISO 3834 eller EN 1090

Programmet:
14.00 Velkommen, dagens program
14.10 Dagens tema – Indlæg
15.00 Pause
15.15 Spørgsmål / debat om dagens tema evt. øvelser.
16.15 Pause
16.30 Bordet rundt – praktiske problemstillinger
17.45 Afslutning på dagen – næste gang
18:00 Bespisning

Sted:
Netværksmøderne finder sted, hvor det er geografisk centralt for pågældende gruppe.

 

I henhold til den europæiske byggevareforordning 305/2011 skal alle virksomheder,som producerer og leverer til byggeri, der er omfattet af byggevaredirektivet, CE-mærke byggevarer i henhold til DS/EN 1090-1.
I forbindelse med godkendelsen skal der være en svejsekoordinator til rådighed.
Svejsekoordinatoren skal tilrettelægge svejsearbejdet iht. en række standarder.

De væsentligste opgaver for en svejsekoordinatoren er:

– At sikre svejsearbejdets udførelse iht. til EN – ISO 3834 og EN 1090-2.

– Planlægning og opfølgning på svejsearbejdet er iht. til rette standarder.

– At sikre at kompetencer og processer er tilgængelige til en given ordre.

 

læs mere her Netværksgruppe Svejsekoordinator EN 1090